Home 9 Værdigrundlag

Værdigrundlag

Køng Idrætsfriskoles formål er at drive en grundtvigsk friskole, inden for rammerne af de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v.

Indflydelse & Fællesskab, Tillid & Troværdighed er grundlæggende værdier i Idrætsfriskolens virke. Med fokus på idræt og friluftsliv giver vi eleverne mod og lyst til at handle ansvarligt i livet.

Indflydelse og Fællesskab

Eleverne skal opleve den glæde og respekt, der skabes mellem mennesker, når der uddelegeres og tages ansvar, når der vises åbenhed og rummelighed, og når der læres og mestres

Alle skal føle sig løftet i fællesskabet, og turde træde foran en stor forsamling og fremvise, hvad netop de kan, og hvad de står for. Dette mod vil afspejle sig ude i det virkelige liv, når eleverne har endt deres skolegang på Køng Idrætsfriskole. De vil da være (ud)dannet til at søge indflydelse og tage ansvar, ved at tage vare for ikke blot eget, men også for deres medmenneskers liv. De skal turde engagere sig, de skal turde at tage samfundsbærende opgaver som frivilligt arbejde på sig, og gebærde sig som stærke og ansvarlige samfundsborgere.

Tillid & Troværdighed

Her mødes eleverne med den rummelighed og empati, der skal sørge for, at også de selv lærer at mestre disse færdigheder. På Køng Idrætsfriskole sker det igennem anerkendelse og glæde; Anerkendelse af hver enkelt elevs forskelligheder og den helt basale glæde ved at være sammen og ved at turde dele oplevelser, tanker og ideer med hinanden – på kryds og tværs af klassetrin og lærer/elev-forhold.

Eleverne oplever troværdige voksne, der ikke spiller roller eller bærer masker, men som ærligt og tydeligt står ved, hvad og hvem de er. Ved at gå foran som gode eksempler oplever eleverne også selv at ville lære at være troværdige, tillidsfulde og tillidsvækkende individer.

På Køng Idrætsfriskole kan alle med tryghed føle sig set og hørt – På Køng Idrætsfriskole kan vi sænke skuldrene og slappe af. Her er ro og forståelse, her er rummelighed og højt til loftet

Download hele beskrivelsen

Hent hele den officielle beskrivelse af det bærende værdigrundlag her: download PDF 

Pin It on Pinterest

Share This