Home 9 Evaluering

Evaluering

Undervisningsevaluering Køng Idrætsfriskole 2018_2019

Skolens evaluering skal leve op til gældende bestemmelser i lov om friskoler og private grundskoler:

Kapitel 1

Undervisning m.v.

” …§ 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. § 38, om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.

Stk. 2. Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte. Evalueringen danner grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte slutmål.

Stk. 3. Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen

Download hele beskrivelsen

Hent hele den officielle beskrivelse Plan og Praksis for evaluering her: download PDF 

Pin It on Pinterest

Share This