Er du interesseret i at høre mere om en plads på KØNG?Book en rundvisning

Taksterne på en plads i børnehave og vuggestue følger Assens kommunes takster for en plads i kommunens daginstitutioner.

KØNG Børnehave og Vuggestue holder åbent hele sommerferien. Det betyder, at børnene ikke skal passes i en anden institution i løbet af sommeren. Derfor betales der i alle årets 12 måneder.

Betaling for kost i børnehaven er obligatorisk.

Vuggestue (inkl. kost og bleer) 4.020 kr. pr. måned
Børnehave 2.349 kr. pr. måned
Kost børnehave (alle måltider) 685 kr. pr. måned

 

Betaling

Betaling skal ske via betalingsservice

Opsigelsesvarsel

Ved opsigelse af plads er fristen løbende måned plus 30 dage. Opsigelse skal ske skriftligt til kontor@koeng.dk eller pr. brev.

Ved manglende betaling

Såfremt betaling for vuggestue, børnehave eller friskole ikke er sket senest den 10. i måneden, fremsendes en betalingspåmindelse.

Efterfølgende fremsendes yderligere to rykkerskrivelse begge tillagt et rykkergebyr på 100,00 kr.

Ved fortsat manglende betaling vil sagen overgå til Gældsstyrelsen. Hvis det skyldige beløb stadig ikke bliver indbetalt, vil familiens børn automatisk blive udmeldt.

Det er muligt at indgå en afdragsordning på skyldigt beløb. Kontakt i så fald skolens kontor.

 

Kontaktoplysninger

Adresse:

KØNG Friskole
Fåborgvej 15, 5620 Glamsbjerg
CVR: 32434487

Tlf.nr.:

Mail:

Kontakt KØNG

    Pin It on Pinterest

    Share This