Er du interesseret i at høre mere om en plads på KØNG?Book en rundvisning

Nogle emner er større end at de kan afholdes i grupperegi. Derfor har vi også Stormøder på KØNG Friskole. Her samles alle skolens elever og lærere til møde i skolens sal. Et møde varer ca. 30 minutter. Børnene og lærerne sidder på gulvet i en rundkreds, så alle kan se hinanden.

Tre elever fra Storegruppen varetager at være mødeleder, skrive referat og være ordstyrer. Lærerne deltager på lige fod med eleverne i samtalerne. Ligesom på gruppemøderne i Lille- og Mellemgruppen, er der faste aftaler i forhold til mødet:

 • Man taler en af gangen.
 • Alle har ret til at blive hørt og til at have en mening.
 • Der arbejdes på at nå frem til løsninger på udfordringer.
 • Der evalueres på emner fra foregående møde.

Emner der hidtil er blevet diskuteret på Stormøder, og som skolens elever har fundet frem på løsninger til, er fx.:

 • Larm i spisesalen er afhjulpet vha. duge på bordene og et støjbarometer på væggen.
 • Irritation over toiletforhold er afhjulpet ved at dele toiletterne anderledes op.
 • Pladsmangel til overtøj og sko er afhjulpet af nye garderober.
 • Der er indgivet forslag til madretter i køkkenet.
 • Der er blevet talt om frikvartersaktiviteter.

Når eleverne har valgt et punkt, de vil bringe videre, udvælges de på tværs af årgangene til sammen med en lærer at sætte sig ned og formulere et ønske og løsningsforslag til skolelederen. De afholder dernæst et møde med skolelederen og bringer svaret fra mødet tilbage til næste stormøde.

Kontaktoplysninger

Adresse:

KØNG Friskole
Fåborgvej 15, 5620 Glamsbjerg
CVR: 32434487

Tlf.nr.:

Mail:

Kontakt KØNG

  Pin It on Pinterest

  Share This