Er du interesseret i at høre mere om en plads på KØNG?Book en rundvisning

KØNG Friskole har altid haft elever med særlige behov og har professionelt altid arbejdet målrettet med at skabe trivsel og læring for disse børn.

KØNG Friskole er certificeret af undervisningsministeriet som en fri grundskole med en særlig specialundervisningsprofil.

Specialundervisningseleverne går i klasse med de andre børn, der ikke kræver ekstra støtte i hverdagen, og vi inddrager alle børn i det forpligtende fællesskab.

I tæt samarbejde med forældre, lærere og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (herefter PPR) ved Assens Kommune vurderes det så tidligt som muligt, om en elev har så specifikke og/eller generelle vanskeligheder, at det udløser behov for specialundervisning på mere end 12 lektioner. Til elever med behov for specialundervisning af længerevarende karakter udarbejdes der et individuelt tilpasset tilbud om specialundervisning, og skolen udarbejder en handleplan for undervisningen. Undervisningen foregår så vidt muligt i egen klasse eller på små hold. Elevens udvikling og trivsel følges tæt ved løbende evaluering.

På KØNG Friskole forsøger vi så vidt som muligt at integrere specialundervisningen i den samlede klasse. Arbejdsformerne kan være forskellige i form af gruppearbejde, makkerpar eller individuelt arbejde.

Der laves også undervisning på mindre hold, når vi skønner at den store gruppe vanskeliggør indlæringen og trivslen for specialundervisningseleverne. Ligeledes har vi i løbet af året en “kursusplan”, hvor eleverne træner forskellige færdigheder. I skoleåret 2020/2021 har vi særligt fokus på læseudvikling, brug af IT-hjælpemidler og matematikvanskeligheder.

Samlet set er arbejdes der ud fra følgende for vores specialundervisningselever: Individuel guidning og støtte, give en hverdag med ro, struktur, forudsigelighed og tryghed, den tætte voksenkontakt er anerkendende og motiverende, vi tillægger det relationelle stor betydning.

Download hele beskrivelsen

Hent hele den officielle beskrivelse af Specialundervisning her: Download PDF 

Kontaktoplysninger

Adresse:

KØNG Friskole
Fåborgvej 15, 5620 Glamsbjerg
CVR: 32434487

Tlf.nr.:

Mail:

Kontakt KØNG

    Pin It on Pinterest

    Share This