Home 9 Skolefrokost

Køng Idrætsfriskole Skolefrokost

På Køng Idrætsfriskole spiser alle børn og lærere sammen hver dag i skolens spisesal. Maden bliver lavet af skolens kok, smørrebrødsjomfru og køkkenmedhjælper.

Måltidet på Køng Idrætsfriskole er mere end mad og mætte maver. Det gode måltid skaber glæde, nydelse, samvær, trivsel og lyst til at spise sundt og varieret.

Vi ved alle, det er vigtigt at spise sund mad i løbet af dagen – ikke mindst, når man er barn. Sund mad påvirker børnenes indlæring, velvære og mulighed for at få en god dag i skolen.

Børnene får en forfriskning i pausen midt på formiddagen – det kan være frugt, en hjemmebagt bolle, en gulerod eller lignende.

Til frokost serveres 3 gange ugentligt et frokostbord med brød, forskellige slags pålæg, salater, en lun ret og andet godt fra køkkenet. 2 gange om ugen serveres en varm ret med tilhørende salat, grønt og brød. Der serveres vand til maden.

I selve måltidet er der også mulighed for at arbejde pædagogisk med mad og de værdier, der ligger omkring måltidet. Ved at skabe gode måltider, kommer børnene til at associere sund mad – og samvær omkring mad – til noget positivt.

Et godt måltid tager tid, og på Køng Idrætsfriskole er der god tid til at spise. De voksne er rollemodeller, og gennem samtale og madoplevelser skabes nysgerrighed og mod på at smage og opleve nye retter og madvarer, samt øge elevernes selvhjulpenhed. Vi vil give børnene madglæde og madmod, som de kan tage med sig videre i livet.

Måltidet er ikke et afbræk i det pædagogiske arbejde, men udnyttes til at styrke elevfællesskabet og relationerne mellem de voksne og eleverne. At spise sammen understøtter følelsen af fællesskab og kan have en positiv indvirkning på elevernes trivsel. Måltidet giver plads til hygge og uformelle samtaler. Her er der plads til spørgsmål og undren. Det er her vi gennem samtale lærer hinanden godt at kende.

Pin It on Pinterest

Share This