Er du interesseret i at høre mere om en plads på KØNG?Book en rundvisning

Mellemgruppen (4. – 6.- klasse) bor på skolens mellemtrin, 1. salen, hvor vi har vi to sammenhængende lokaler med vores læringstrappe i midten.

Her har vi en fast struktur, hvor alle mødes på trappen, når dagen begynder og ofte ved slutningen igen. Derefter arbejder vi på fleksible hold alt efter vores faglige læringsforudsætninger – oftest med tre voksne. Vi har humor, leg og idræt med i hele vore tilgang til læring.

Der er gruppemøder, hvor vi hele tiden arbejder med fællesskabets trivsel og på at gøre hinanden gode. Der lægges en stor vægt på fællesskabet, da det sociale liv er gruppens hjerte og væsentligt for den enkeltes trivsel. I Mellemgruppen arbejder vi i google-drev og bliver IT-hajer.

Vi arbejder tværfagligt i temaer mellem fagene Dansk, Historie og Kristendom i faget, vi kalder Kulturfag.
Friluftsliv, udgør Natur/teknologi faget og har en klar udeskoleprofil. Det er også i Mellemfruppen vi har Håndværk, og hvor Musik, Medie og Billedkunst indgår.

Her arbejdes med det brede sundhedsbegreb omkring fysisk, mental og socialt velvære med emner i faget Sundhedsfag, der rummer; krop, bevægelse, psykologi, seksualundervisning, madkundskab, kost og livsstil.

Vi indgår på lige fod med resten af skolen i hverdagsrutiner i frikvartererne, til fællessamling, spisning, emneuger og i idræt – og ofte i vores ”KØNG–familie-gruppe”. Her skabes en fælles historie og referenceramme for alle elever, og der opstår venskaber på tværs af alder.
arbejder vi ind imellem med hjemmeopgaver for at træne allerede lært stof og som forberedelse til undervisningen.

… og meget mere!

Kontaktoplysninger

Adresse:

KØNG Friskole
Fåborgvej 15, 5620 Glamsbjerg
CVR: 32434487

Tlf.nr.:

Mail:

Kontakt KØNG

    Pin It on Pinterest

    Share This