Er du interesseret i at høre mere om en plads på KØNG?Book en rundvisning

Vi bor i stueplanet på skolen, hvor vi har to lokaler og en gammel hyggelig skolestue at boltre os i. Ofte er vi ude i naturen rundt om skolen og på ture ud af huset.

I Lillegruppen:

 • arbejder vi med skolens rytme i trygge rammer, og der lægges vægt på fællesskabet, da det sociale liv er Lillegruppens hjerte og væsentligt for den enkeltes trivsel.
 • implementerer vi leg i hele vores tilgang til læring.
 • styrker den enkelte ud fra deres særlige lærings- og udviklingsforudsætninger.
 • arbejdes der i emner tværfagligt og kreativt, hvorfor fagtimerne af lærerne kan placeres anderledes alt efter emne.
 • bygger vi undervisningen på de mange erfaringer, børnene har med sig ind i skolelivet. Vi tilrettelægger undervisningen, så børnene også altid arbejder praktisk med de faglige emner.
 • indgår vi også på lige fod med resten af skolen i hverdagsrutiner i frikvartererne, til fællessamling, spisning, emneuger og i idræt. Dette skaber en fælles historie og referenceramme for alle elever, og der opstår venskaber på tværs af alder.
 • har vi klassemøder, hvor vi hele tiden arbejder med fællesskabets trivsel og på at gøre hinanden gode og fx etablerer udviklende legerelationer til glæde for alle.

Kontaktoplysninger

Adresse:

KØNG Friskole
Fåborgvej 15, 5620 Glamsbjerg
CVR: 32434487

Tlf.nr.:

Mail:

Kontakt KØNG

  Pin It on Pinterest

  Share This