Home 9 Lillegruppen

Lillegruppen

Vi er en flok sprællevende børn i Lillegruppen. Vi bor i stueplanet på skolen, hvor vi har to nye lokaler og en gammel hyggelig skolestue at boltre os i. Ofte er vi ude i naturen rundt om skolen og på ture ud af huset.

I Lillegruppen:

  • er der altid minimum 3 voksne, der kan inddele gruppen ud fra behov. Den første tid er Børnehaveklassen fx meget sig selv med henblik på at skabe tryghed og skoleglæde.
  • arbejder vi med skolens rytme i trygge rammer, og der lægges vægt på fællesskabet, da det sociale liv er Lillegruppens hjerte og væsentligt for den enkeltes trivsel.
  • implementerer vi leg og idræt i hele vores tilgang til læring.
  • har vi hele tiden øje for, at der er stor forskel på, hvor meget der er plads til af nyt alt efter om man er Børnehave-. eller 3. klasse, således vi kan styrke den enkelte ud fra deres særlige lærings- og udviklingsforudsætninger.
  • skaber vi en glidende overgang fra skoledelen til SFO, hvor ”SFO-Pernille” og “SFO-Linda” er en del af skolen over middag. Her differentieres gruppen alt efter, hvem der har behov for mere legetid og hvem, der stadig kan klø på med undervisning.
  • arbejdes der i emner tværfagligt og kreativt, hvorfor fagtimerne af lærerne kan placeres anderledes alt efter emne.
  • bygger vi undervisningen på de mange erfaringer, børnene har med sig ind i skolelivet. Vi tilrettelægger undervisningen, så børnene også altid arbejder praktisk med de faglige emner.
  • har vi om torsdagen udeskoledag, hvor vi arbejder med vores emner og med idræt, leg og bevægelse. Her er vi ude i al slags vejr og tager ofte på tur og undersøger, eksperimenterer og blive fortrolige med naturen.
  • indgår vi også på lige fod med resten af skolen i hverdagsrutiner i frikvartererne, til fællessamling, spisning, emneuger og i idræt – og ofte i vores ”Køng –familie-gruppe”. Dette skaber en fælles historie og referenceramme for alle elever, og der opstår venskaber på tværs af alder.
  • har vi klassemøder, hvor vi hele tiden arbejder med fællesskabets trivsel og på at gøre hinanden gode og fx etablerer udviklende legerelationer til glæde for alle.

Pin It on Pinterest

Share This