Er du interesseret i at høre mere om en plads på KØNG?Book en rundvisning

På KØNG Friskole tilrettelægges og evalueres undervisningen efter undervisningsministeriets fællesmål. KØNG Friskole elever i 9. klasse går op til Folkeskolens Afgangsprøve efter samme retningslinier som i folkeskolen.

 

closed form - do not edit! regards admin
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Billedekunst Fagbeskrivelse og Årsplaner

På KØNG Friskole undervises Lille-, Mellem- og Storegruppen periodevist i Billedkunst

Årsplan Billedekunst Lillegruppen

I Lillegruppen er Billedkunst således fast på skemaet henover nogle måneder. Herudover er der også inddraget Billedkunst både i vores “Tema” og i faget “Friluftsliv”.

I Mellemgruppen indgår Billedkunst som en del af faget “Håndværk ” og i Storegruppen er Billedkunst et valgfag. Se nærmere beskrivelse derunder.

I Billedkunst skal børnene lære at udtrykke sig i billeder gennem skabende processer. De skal kunne arbejde fra ide til et produkt med æstetisk, håndværksmæssig og kommunikativ værdi. For at kunne det, skal de kunne mestre forskellige teknikker og materialer. Tegning – maleri – collage – skulpturelle former, skåret, sammensat og modelleret form. Igennem hele skoleforløbet søger vi, at det skabende billede skal være en del af hverdagen, gennem udstillinger og produkter der bruges i emneuger, lysfest og lignende.

I Billedkunst ønsker vi at lære børnene materialelære, virkemidler og teknikker der hjælper dem med at udtrykke sig i billeder alene og sammen med andre.

I Billedkunst er der plads og ro til fordybelse. Børnene lærer at give processen tid og at gøre produkterne helt færdige, så de kan være stolte af resultatet. Processen er åben som legen, og børnene får brug for iagttagelse, sanser, fantasi, inspiration og viden.

Undervisningen i Billedkunst skal gøre eleverne i stand til at kunne:

 • lave egne billeder, og skulpturer
 • reflektere over kunsten og kulturens billeder med hensyn til teknik og komposition og udtryk
 • arbejde fra idé til proces til færdigt resultat
 • løse den kreative del i projektopgaverne i de store klasser
 • vælge teknik efter, hvilket udtryk der ønskes
Biologi Fagbeskrivelse og Årsplaner

På KØNG Friskole er faget Biologi en del af faget Naturfag i Storegruppen

 Årsplan Biologi 7 Klasse   Årsplan Biologi 8 Klasse   Årsplan Biologi 9 Klasse

Eleverne skal i faget Biologi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan biologi – og biologisk forskning – i samspil med de andre naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i biologi tilegne sig færdigheder og viden om krop og sundhed, økosystemer, mikrobiologi, evolution og anvendelse af naturgrundlaget med vægt på forståelse af grundlæggende biologiske begreber, biologiske sammenhænge og vigtige anvendelser af biologi.

Dansk Fagbeskrivelse og Årsplaner

Dansk på KØNG Friskole

Årsplan Dansk for 9 Klasse   Årsplan Dansk 7 Klasse  Årsplan Dansk 2-3 Klasse  Årsplan Dansk 1-2

På KØNG Friskole tilrettelægges og evalueres undervisningen i Dansk efter undervisningsministeriets fællesmål

I Lille- og Storegruppen er faget Dansk et selvstændigt fag på skemaet.

I Mellemgruppen indgår faget i Kulturfag

Engelsk Fagbeskrivelse og Årsplaner

På KØNG Friskole undervises der i Engelsk i alle grupper. Lillegruppen starter i 1. klasse med engelskundervisningen.

Engelskfaget tilrettelægges og evalueres efter undervisningsministeriets “Fælles mål”.

Formål for faget

Fagligt formål:
Eleverne skal i faget Engelsk udvikle sproglige, tekstmæssige og interkulturelle kompetencer, så de kan anvende engelsk nationalt og globalt i deres aktuelle og fremtidige liv. Eleverne skal udvikle deres nysgerrighed og bevidsthed om engelsk sprog.

Dannelsesmæssige formål:
Eleverne skal ved at anvende varierede arbejdsmetoder, IT og medier, tværfagligt samarbejde og internationale kontakter opnå oplevelse, fordybelse og virkelyst. Herved skal eleverne bevare lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres alsidige udvikling. Eleverne skal arbejde med emner, der belyser, hvordan mennesker tænker og lever i den engelsksprogede verden, så de kan blive fortrolige med egen kultur i samspil med andre kulturer. Herigennem får eleverne mulighed for at udvikle deres forståelse for mennesker med forskellige kulturelle baggrunde og forberede sig til et liv i et globalt samfund.

Almen og fagdidaktiske principper:
Skolens værdier skal gerne kunne udtrykkes i faget. Da alle former for leg forudsætter nærvær og animerer til deltagelse i det fællesskab, man er en del af, tilstræbes det, at der integreres legende og/eller spil-lignende elementer, hvor det er muligt/relevant.
Elevernes motivation for at deltage i og bidrage til mundtlige aktiviteter hænger sammen med tryghed. I engelskundervisningen er det derfor et afgørende mål, at undervisningen ledes sådan, at evt. fejl og forkerte udtalemåder af samtlige elever opfattes og accepteres som en naturlig del af det at øve sig på sproget.

Friluftsliv Fagbeskrivelse og Årsplaner

Friluftsliv er at kunne klare sig derude i naturen. At være varm, tør og mæt og få de gode oplevelser tæt på naturen. Det er i høj grad samværet og oplevelsen der er i centrum for aktiviteterne.

KØNG Friskole råder over en friluftsplads med køkkenhave, bålsted, bålhus, udekøkken, to sheltere og et væksthus.

Lillegruppen har en ugentlig udeskoledag, hvor al undervisning foregår med omdrejningspunkt ude i naturen, både ved skolens bålplads, men også ude i nærområdet ved skov og vand.  I Lillegruppen inddrages dele af Natur- og teknologifaget både i Friluftsliv og i vores Temamoduler.

Mellemgruppen har Friluftsliv en halv dag om ugen. Her bruges de samme rammer som i Lillegruppen. Men i Mellemgruppen er der lavet en 3-årig undervisningsplan der også inddrager Natur- og teknologifagets Fællesmål. Derfor er det ikke alle undervisningslektioner der foregår ude i naturen, men der vil også være perioder med eksempelvis forsøg, faglig læsning og naturfaglige undersøgelser.

I løbet af et skoleår vil der desuden være emneuger og lejrture, både for Lillegruppen og Mellemgruppen, hvor friluftslivet indgår som et væsentligt element.

 

For os er friluftsliv:

 • Oplevelser med natur gennem leg, sansning og andre aktiviteter – bål, orienteringsløb, vandreture, fisketure, svampeture m.v.
 • Nysgerrig iagttagelse af naturfænomener gennem ture i nærområdet. Der bliver studeret i skov, i åen, ved kysten og i haven. Vi har desuden en dejlig køkkenhave, hvor vi ser bær, urter og grøntsager gro sig store til spisning.
 • Biologiske undersøgelser og studier i naturens underværker.
 • Geografiens forklaringer på vejret og landskabet.
 • Håndværk, der bliver integreret i faget gennem grøn sløjd aktiviteter, hornsmykker, tinstøbning og hvad vi ellers finder på.
Fysik og Kemi Fagbeskrivelse og Årsplaner

På KØNG Friskole hører faget Fysk/kemi under faget Naturfag i Storegruppen.

Eleverne skal i faget Fysik/kemi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan fysik og kemi – og forskning i fysik og kemi – i samspil med de øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i Fysik/kemi tilegne sig færdigheder og viden om grundlæggende fysiske og kemiske forhold i natur og teknologi med vægt på forståelse af grundlæggende fysiske og kemiske begreber og sammenhænge samt vigtige anvendelser af fysik og kemi.

Geografi Fagbeskrivelse og Årsplaner

På KØNG Friskole er faget Geografi en del af faget Naturfag i Storegruppen.

Eleverne skal i faget Geografi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan geografi – og geografisk forskning – i samspil med de øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i geografi tilegne sig færdigheder og viden om grundlæggende naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og den øvrige verden med vægt på forståelse af grundlæggende geografiske begreber, sammenhænge og samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer.

Se fanen Naturfag for yderligere information.

Historie Fagbeskrivelse og Årsplaner

På KØNG Friskole er faget Historie en del af faget Kulturfag i Mellem- og Storegruppen. I Lillegruppen er faget en del af gruppens Tema-modul.

Håndværk Fagbeskrivelse og Årsplaner

På KØNG Friskole er Håndværk et fag som eleverne har i Lille- og Mellemgruppen. Faget kan også inddrages tværfagligt og kan optræde i emneuger for skolen fra Bh.kl. til 9.kl.

Håndværk dækker indeværende skoleår over fagene Håndværk og design, Madkundskab, Musik og Billedkunst.

På KØNG Friskole værdsætter vi de praktiske kompetencer såvel som de boglige kompetencer. Vi mener, at det at kunne et håndværk og have praktisk forståelse tæller stort. Målet er at få eleverne til at opleve den særlige tilfredsstillelse der er, ved at kunne skabe noget med sine hænder.
Der stræbes efter at lave et inspirerende miljø, som kan stimulere eleverne til at skabe og udtrykke sig efter deres fantasi, følelser og forstand.

Idræt Fagbeskrivelse og Årsplaner

Idræt er for alle. Det betyder, at vi vil legen, bevægelsen, kampen, dansen og alle de andre herlige aktiviteter, som idrætten byder på. Det er vigtigt, at idrætten giver børn lyst til at bruge kroppen.

Idrættens mange kvaliteter og værdier skal blive synlige for børnene, så vi herigennem lærer at omgås hinanden, har sans for fairplay og en åbenhed for alt nyt og uventet, der møder os. Vi gør derfor  meget ud af at bevidstgøre begrebet “Kultur” hos børnene. Hvordan bliver vi dygtige mod- og medspillere på banen, i klasselokalet, i livet? Og hvordan konkurrerer vi mest konstruktivt mod andre og med os selv?

For os er idræt

 • Leg:  Den umiddelbare leg og den bevidste leg, hvor vi arbejder med motorik, træning, styrke, regler, kommunikation og social bevidsthed.
 • Bevægelse i den daglige undervisning: De sjove Brain-breaks og faglige lege og øvelser på gulvet eller udenfor.
 • Boldspil: Det tekniske og taktiske, men også som team og fornemmelse for samarbejde og fællesskab. Boldbasis med vægten lagt på forståelsen af boldspil.
 • Gymnastik og dans: Det æstetiske udtryk, den kropslige balance og solide grundtræning.
 • Alverdens lege og spil: De gamle og nye lege. Spil som blandt andet ultimate, hockey, rulleskøjte hockey, floorball og battle.
 • Styrketræning og smidighedstræning.
Kristendomskundnskab Fagbeskrivelse og Årsplaner

På KØNG Friskole er faget Kristendomskundskab en del af faget Kulturfag i Mellem- og Storegruppen. I Lillegruppen er faget en del af gruppens Tema-modul.

Kulturfag Fagbeskrivelser og Årsplaner

På KØNG Friskole har vi Kulturfag i Mellem- og Storegruppen.

I Mellemgruppen indgår fagene: Dansk, Historie og Kristendomskundskab.

I Storegruppen indgår fagene: Historie, Kristendomskundskab og Samfundsfag

Vi tilrettelægger og evaluerer undervisningen i alle ovennævte fag efter undervisningsministeriets fællesmål.

Madkundskab Fagbeskrivelse og Årsplaner

På KØNG Friskole hører faget Madkundskab under faget Håndværk i Mellemgruppen

Kontaktoplysninger

Adresse:

KØNG Friskole
Fåborgvej 15, 5620 Glamsbjerg
CVR: 32434487

Tlf.nr.:

Mail:

Kontakt KØNG

  Pin It on Pinterest

  Share This