Home 9 Gruppernes opdeling

Gruppeopdeling

Fra skoleåret 2016/2017 har Køng Idrætsfriskole indført en ny gruppestruktur og undervisningsdifferentiering. Børnene er således inddelt i Lillegruppe (BH klasse.-3. klasse), Mellemgruppe (4.-6. klasse) og Storegruppe (7.-9. klasse).

Med denne struktur har vi, i en faglig sammenhæng, opløst klassebegrebet og en tænkning om, at børn kan det samme med samme alder. Vi tror på, og ved fra pædagogisk viden, at det kan være med til at give eleverne flere muligheder for at spille bold op af hinanden og lære og udvikle sig. Gruppen vil altid have en to- og trelærerordning, der kan sætte fokus på det enkelte barns faglige og personlige udvikling med mange blikke og forskellige tilgange til læring.
Der er et tæt teamsamarbejde mellem gruppelærerne om forberedelse og gennemførelse af undervisning på mange niveauer og i forskellige mindre hold.

Her stræbers højt efter at være:

  • Tydelige: Læreren er en person med værdier, der bliver synlige i hverdagen med børnene.
  • Fagligt klædt på: Læreren er forberedt og funderet i sine fag.
  • Gensidige i undervisningen: Læreren får et ligeværdigt samspil med børnene og ser dem, som de er! Det er vigtigt at lærere tager børn alvorlig, møder dem med kærlighed og med ligeværd skaber rammer, hvor det er rart at være.

Undervisningen på Køng Idrætsfriskole tager udgangspunkt i den enkelte elevs muligheder og potentiale. Undervisningen tilrettelægges og differentieres på en sådan måde, at eleverne ikke arbejder med noget der ligger ud over deres evner.

I det omfang det er nødvendigt, og begrundet i et behov, skal eleverne modtage ekstra undervisning, som er særligt tilrettelagt. Vi vægter dog undervisningsdifferentiering og indsats på et tidligt tidspunkt, der vil minimere behovet for speciel tilrettelagt undervisning.

Lektier er i vores forståelse opfølgning af undervisningen. Det betyder, at undervisningen skal sigte mod det næste udviklingstrin for den enkelte elev og samtidig skabe forventninger til egen læring hos eleven. Det er vigtig at læreren opfordrer til fortsat læring – både i skoletiden og efter skoletiden. Her bliver samarbejdet med forældre vigtigt og nærværende.

Pin It on Pinterest

Share This