Er du interesseret i at høre mere om en plads på KØNG?Book en rundvisning

På KØNG Friskole har vi gruppestruktur og undervisningsdifferentiering. Børnene er således inddelt i Lillegruppe (BH klasse.-3. klasse), Mellemgruppe (4.-6. klasse) og Storegruppe (7.-9. klasse).

Med denne struktur har vi, i en faglig sammenhæng, opløst klassebegrebet og en tænkning om, at børn kan det samme med samme alder.

Der sættes fokus på det enkelte barns faglige og personlige udvikling med mange blikke og forskellige tilgange til læring.
Der er et tæt teamsamarbejde mellem gruppelærerne om forberedelse og gennemførelse af undervisning på mange niveauer og i forskellige mindre hold.

Undervisningen på KØNG Friskole tager udgangspunkt i den enkelte elevs muligheder og potentiale. Undervisningen tilrettelægges og differentieres på en sådan måde, at eleverne ikke arbejder med noget der ligger ud over deres evner.

Vi vægter undervisningsdifferentiering og indsats på et tidligt tidspunkt, der vil minimere behovet for speciel tilrettelagt undervisning.

Lektier er i vores forståelse opfølgning af undervisningen. Det betyder, at undervisningen skal sigte mod det næste udviklingstrin for den enkelte elev og samtidig skabe forventninger til egen læring hos eleven. Det er vigtig at læreren opfordrer til fortsat læring – både i skoletiden og efter skoletiden. Her bliver samarbejdet med forældre vigtigt og nærværende.

 

Kulturhuset CulturArte og Køng Friskole

Samarbejdet mellem Køng Friskole og CulturArte udvikler sig løbende og kommer til udtryk i både planlagte og andre aktiviteter.

Den musisk-kreative dimension spiller en vigtig rolle for børns udvikling. Ved at introducere børn, unge (og voksne) for praktisk-musisk/kreative aktiviteter, giver man mulighed for at lære at udtrykke sig non-verbalt gennem kreative processer. Den fordybelse giver en øget selvforståelse, empati og selvtillid – ud over, selvfølgelig, de konkrete færdigheder, og oplevelser den enkelte undervisning tilbyder.
CulturArte åbner døren for nye fællesskaber med kunst og kultur som fællesnævner – og hvor der er plads til alle.

Planlagte aktiviteter:

 • Afvikling af morgensang to gange om ugen
 • Musik/teater-uge med forestilling
 • Varetagelse af dele af musikundervisningen
Andre aktiviteter
 • Grundlovs Dag
 • Samarbejde omkring afholdelse af Grundlovs Dag med workshops og ”aktiv underholdning”
 • Afholdelse af 4 dages Ethno Kids camp på Køng Friskole i samarbejde med Ethno Danmark
 • Fællessang ved diverse arrangementer
 • Køng friskoles elevers medvirken i CulturArte-Festivalen
 • Og meget mere…

Kontaktoplysninger

Adresse:

KØNG Friskole
Fåborgvej 15, 5620 Glamsbjerg
CVR: 32434487

Tlf.nr.:

Mail:

Kontakt KØNG

  Pin It on Pinterest

  Share This