Er du interesseret i at høre mere om en plads på KØNG?Book en rundvisning

På KØNG Friskole samles hele skolen til Fællessamling i skolens gymnastiksal fra kl. 10:30 til 10:50 hver mandag, tirsdag, onsdag og fredag.

Eleverne er inddelt i 6 grupper på tværs af årgangene, navngivet efter verdenslandene: Kina, Brasilien, USA, Danmark, Mexico og Australien. Elever og lærere sidder sammen på gulvet i det land, de er tilknyttet. Der er ca. 2 lærere tilknyttet hvert land.

Hvorfor Fællessamling?

Vi bruger Fællessamlingen som et dagligt samlingspunkt, hvor alle lærere og elever på tværs af årgangene får set hinanden i øjnene, synger sange fra blandt andet Dansk Skolesangbog og hører oplæg sammen.

Dette gør vi både for at fremme fællesskabsfølelsen på skolen, for at kunne give kollektive beskeder, synge fødselsdagssange for hinanden og for at give alle et dannelsesmæssigt relevant oplæg.

Oplæggene:

Oplæggene afholdes af skolens lærere.
Det står oplægsholderne frit for, hvad de vil holde oplæg om og hvordan. Typisk er oplæggene præget af at have en almen-dannelsesmæssig karakter.

Oplæggenes indhold kan spænde vidt fra oplæg af filosofisk karakter, personlige interesser/oplevelser, personlige rejseoplevelser, interessante personligheder, musik, fortællinger, sanglege til faktuel viden om et afgrænset emne (f.eks. om ‘Lys’, ‘Klima’, ‘Ordblindhed’, ‘Fremmede Kulturer’ etc.).

Vi bestræber os på at inddrage eleverne, så de føler et medejerskab til fællessamling, og ofte er det eleverne selv der står for oplæggene eller f.eks. fremviser produkter fra praktisk-musiske fag, fremfører danseserier fra idrætsundervisningen, fortæller om udflugter eller studieture, viser hvordan man laver en sund smoothie, deltager i klaverspil eller holder et oplæg med tilhørende diasshow om en sag eller et emne, som de har en personlig interesse for.

Vigtigt for værdigrundlaget:

Skolens 4 værdiord:

  • Tillid – til at oplægget er relevant for alle.
  • Fællesskab – fordi vi er sammen om et fælles tredje.
  • Troværdighed – vi kan regne med det, oplægsholderen fortæller os.
  • Indflydelse – vi er med til at præge samlingen og dennes indhold.

Derfor er det også utrolig vigtigt for os, at alle elever og lærere deltager i vores fællessamling og værner om og værdsætter denne stund på lige fod med den øvrige undervisning.

Kontaktoplysninger

Adresse:

KØNG Friskole
Fåborgvej 15, 5620 Glamsbjerg
CVR: 32434487

Tlf.nr.:

Mail:

Kontakt KØNG

    Pin It on Pinterest

    Share This