Home 9 Emneuger

Emneuger

På Køng Idrætsfriskole holder vi 4 emneuger om året.

I efteråret har vi en Idrætsemneuge på tværs af alle årgange, hvor vi får vi rørt os sammen i leg, i spil, i konkurrencer, i stafetter, i samarbejdsøvelser osv. Store og små elever får et godt kendskab til hinanden, som de drager nytte af i deres videre dagligdag på skolen.

Først på kalenderåret har vi en emneuge, der er temabaseret for Lillegruppen og 4.-5. klasse. De seneste 2 år har emnerne været Fugle og Havets dyr. 6. klasse og Storegruppen arbejder i denne uge med projektformen, og 9. klasse afholder slutteligt i denne uge deres afgangseksamen i Projekopgaven.

I foråret ligger der en emneuge, som kan have forskelligt indhold. Nogle år er grupperne hver for sig, og andre år er vi sammen på tværs af årgangene. I 2019 havde vi et stort fælles projekt sammen med CulturArte fra Køng. Alle skolens børn og voksne opførte teaterstykket Utopia.

I dagene op til sommerferien afholder vi endnu en Idrætsemneuge. Her er der som regel indregnet et vandelement, med f.eks. en tur i byens friluftsbad.

Pin It on Pinterest

Share This