Home 9 Elevråd

Elevråd

På Køng Idrætsfriskole består elevrådet af 6 elever, 2 fra hver gruppe der er valgt for et år ad gangen. Elevrådet konstituerer sig selv med en formand og en næstformand.

Elevrådet bliver bistået af en lærer, der hjælper med til at der bliver holdt møder regelmæssigt.

Elevrådet kan sende sager videre til behandling hos skolelederen eller til medarbejderrådet.

Elevrådet behandler sager efter indstilling fra grupperne. Elevrådet vurderer om der er behov for et stormøde og indkalder til stormøde, hvis der er behov for det.

Pin It on Pinterest

Share This