Home 9 Antimobbestrategi

Antimobbestrategi

Igennem fællesskab og sammenhold vokser trivsel og derudaf gror den bedste forudsætning for at lære.

På Køng Idrætsfriskole er børnenes trivsel 1. prioritet. Børn i mistrivsel har svært ved at lære og vores fornemmeste opgave er at bidrage BÅDE til børns uddannelse og dannelse. Vi vil gerne lære vores elever:

 

  • At have gensidig respekt for hinanden
  • At indgå i et forpligtende fællesskab
  • At drage omsorg for hinanden
  • At acceptere hinandens forskelligheder og se styrken deri

Download hele beskrivelsen

Hent hele den officielle beskrivelse af Antimobbestrategien her: download PDF 

Pin It on Pinterest

Share This