Unitværs

Hvem er vi?

  •      Køng Idrætsfriskole rummer elementer af historiens vingesus
  •      Vi er en friskole, hvor børnene kommer smilende ind ad døren
  •      Vi skaber innovative børn og unge
  •      Vi skaber sunde børn og unge
  •      Vi er en åben og aktiv skole i lokalområdet
  •      Vi har altid været lige midt i tiden.

 

KØNG er nu med påbegyndelsen af UNITVÆRS klar til at lave en endnu bedre skole og et bedre dagtilbud for alle børn, samt være et attraktivt samlingssted for lokalområdet ved at udnytte de spændende udendørsarealer, hvor uderummet tilpasses KØNG´s visioner.

 

  •      Vi vil gå forrest, når det handler om kobling af idræt, sund kost, friluftsliv 
  •      Vi vil højskoleliv i børnehøjde med fællesskab, kendskab til hinanden og livsoplysning – livsglæde er i højsædet
  •      Vi vil være en åben skole og institution, der sætter alle faciliteter i spil til udvikling af landsbyen og landdistriktet
  •      Vi vil skabe fælles oplevelser i naturen

 

Derfor har vi udviklet og påbegyndt etableringen af UNITVÆRS med 12 universer, hvor vi kan gå på tværs af de forskellige lærings- og udfoldelseselementer, som hvert univers indeholder.

Vi vil sætte en ny dagsorden for en åben udeskole, idrætsskole, naturskole, madskole og teaterskole! Vi øger gennem UNITVÆRS motivationen og sikrer bæredygtig læring.

 

Målgrupper

Et UNITVÆRS vil gøre en forskel for børnene, de unge, medarbejdere, forældre, besøgende, lejere samt beboere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

En forskel i form af nye oplevelser, nye læringsformer, flere fællesskabsfremmende aktiviteter og et større kendskab til hinanden.

Lokale borgere, foreninger, institutioner og virksomheder samt andre med interesse for skole, idræt, teater, sundhed, friluftsliv og naturformidling kan besøge, bruge eller leje UNITVÆRS til forskellige events, aktiviteter og arrangementer. Vi har mulighed for at tilbyde overnatning dels i shelters og dels i skolebygningen. Der kan laves mad i udekøkkenet.

 

Hvilke aktiviteter kan foregå i UNITVÆRS?

UNITVÆRS giver helt nye unikke læringsmuligheder udenfor.

 

Grundtanken er, at det i høj grad er fordybelsen, samværet, nærværet og oplevelsen, der er i centrum for aktiviteterne og læringen. Vi skal fremme fællesskabsfølelsen med krop og sjæl og øge motivationen for at sikre udvikling fagligt og socialt.

 

Bevægelse og udeliv giver en glad krop, og en glad krop lærer nemmere.

I et klasselokale er 2+2=4. Når vi er ude tillægges en ekstra dimension. UNITVÆRS skal styrke kreativiteten, sundheden, fantasien, eksperimenteringen og sansningen. 

 

Hvad indeholder UNITVÆRS?

Havearkitekt Jan West Møller/Copla har været med i udviklingen af UNITVÆRS.

Vi har ønsket kvalitetsmaterialer og at sikkerheden er i orden.

Vi har sammentænkt undervisningsmæssige og pædagogiske virkemidler, så alt er samlet på et sted.

Samtlige universer er udendørs.

 

UNITVÆRS indeholder 12 universer:

 

Navn

Faciliteter

Muligheder

 

1. Sanse-Univers

 

Sansehave og terrasse

Her er der mulighed for at vække sanserne, få stimuleret det taktile center og opnå kropsbevidst

 

2. Fitness-Parkour- Univers

 

Tarzanbane og parkour

Her er der mulighed for at udfordre vores fysiske grænser, opdage og afprøve kampe, kroppens styrke og kropsbevidsthed

 

3. Stille-Univers

Tingsted og fortælleværksted

Her er der mulighed for at dyrke det levende ords magi samt udvikle demokratisk dannelse gennem møder på tingstedet. Stedet kan også fungere som et ude-fordybelsesområde til aktiviteter i stilhed.

 

4. Lærings-Univers

 

Gård med læringsfelter

Her er der mulighed for at gå på opdagelse i både matematikkens og grammatikkens verdener. Der kan hoppes i felter, spilles skak, stafetter mv.

 

5. Teater-Univers

 

Overdækket amfiscene i tilknytning til Fugl Fønix

Her er der mulighed for at opøve demokratisk dannelse ved taler og optrædener - det at turde stå frem med et budskab eller en performance.

 

6. Værksteds-Science-Univers

 

Huggegård, plinte træværksted. Universet ligger i tilknytning med fysik

Her er der unikke muligheder for at koble gamle håndværkstraditioner med ny teknik og udforske materialers anvendelighed.

 

7. Køkken-Univers

 

Køkkenhaver, højbede, væksthus, kompost og frugtbuske

Her er der mulighed for at dyrke frugt og grønt - og lære om naturens cyklus og årstiderne.

 

8. Sommer-Univers

 

Beachvolley

Her er der mulighed for at samles og lege i sand, udforske fysiske grænser og mødes om volley og andre boldspil i sand som socialt fikspunkt.

 

9. Vinter-Univers

 

Kælkebakke

Her er der mulighed for at samles og lege i sneen og udforske fart, hældning og fysiske grænser

 

10. Spejder-Univers

Shelters, naturtrappe, rampe med tov, udeværksted, bålplads/udekøkken, arbejdsborde, grillhus, bro, å, sø og skov

Her er der mulighed for at lære om og med udelivet og dannes gennem en friluftslivs-tradition og dets særlige muligheder og færdigheder.

11. Lege-Univers

 

Gynger, labyrint, frugtlund med hængekøjer, sandmile med legehuse og rutchebane/rampe med tov

Her er der mulighed for at samles, lege og dyrke motorisk træning i alle aldre.

12. Multi-Univers

Multibane

Her er der mulighed for at samles og spille alle slags boldspil.

 

 

De forskellige universer forbindes med et stisystem til gang, løb, rulleskøjter, skateboard osv.

Mellem universerne vil der være træer, buske og kunstværker.

Se det nyeste HER