Undervisning

På Køng Idrætsfriskole tilrettelægges og evalueres undervisningen efter undervisningsministeriets "Fælles mål".

Køng Idrætsfriskoles elever går i 9. klasse op til Folkeskolens Afgangsprøve efter samme retningslinier som i folkeskolen.