Temamodul

På Køng Idrætsfriskole har lillegruppen temamoduler på skemaet.

Der arbejdes i emner tværfagligt og kreativt, hvorfor fagtimerne af lærerne kan placeres anderledes alt efter emne. Emner kan eksempelvis være: bibelfortællinger, billedfremstilling, årstidens gang, højtider, skuespil og danmarkshistorie.

I lillegruppen tilstræbes det at lave en fire-årig cyklus, hvor børnene i BH. - 3. klasse bliver introduceret for forskellige tværfaglige emner i dansk, matematik, naturfag,  kristendom, historie, billedkunst og håndværk. Det er lærerens ansvar at fordele fag og emner, så de står mål med undervisningsministeriets "Nye fælles mål".