Priser

Vuggestue 3686 kr. pr. måned
Der betales i 12 måneder, inkl. kost og bleer

Børnehave 1892 kr. pr. måned
Kost (obligatorisk)  450 kr. pr måned
Der betales i 12 måneder. Når barnet starter i skole, udmeldes det automatisk.

Skole
BH.kl – 3. klasse 1.150 kr. pr. måned
4. klasse - 9. klasse 1.200 kr. pr. måned
Kost (obligatorisk)   550 kr. pr. måned
Søskenderabat i skole, første barn 100%, andet barn 50%, tredje eller flere børn gratis.
Skolepenge dækker undervisning, lejrtur, materialer, hæfter, bøger og undervisningsportaler. Skolepenge dækker ikke: IT udstyr fra 4. klasse – 9. klasse, studietur i Storegruppen og transportudgifter i forbindelse med lange ekskursioner og lejrtur. Skolepenge betales 11 måneder om året, juli er betalingsfri.

SFO
Morgen SFO 6.30-8.30  500 kr. pr. måned.
Eftermiddag SFO 14.00-16.30   750 kr. pr. måned.
Klippekort 8 stk. (1 klip = 1 morgen eller eftermiddag)    500 kr. pr. måned.
Med flere børn i SFO gives rabat, så barn nr. 2 er halv pris på den billigste pris. Ved søskende i børnehave/ vuggestue kan der ansøges om rabat på SFO. SFO betales 11 måneder om året, juli måned holder SFO´ens lukket.
Priserne er inkl. morgenmad samt eftermiddagsmad.


Buskort
Skolekort/rejsekort 400 kr. pr år betales i to rater.

Betaling
Betaling skal ske via betalingsservice

Opsigelsesvarsel
Ved opsigelse af plads er fristen løbende måned plus 30 dage.
Opsigelse skal ske skriftligt til friskole@koeng.dk, eller pr brev.

Ved manglende betaling
Såfremt betaling af skolepenge ikke er tilgået skolen senest den 20. i måneden fremsendes en betalingspåmindelse tillagt et rykkergebyr på kr. 100,00.
Efterfølgende fremsendes yderligere 2 rykkerskrivelser – begge tillagt et rykkergebyr på kr. 100,00.
Det er muligt at indgå en afdragsordning på skyldigt beløb – kontakt skolens kontor.
Ved manglende betaling i tre på hinanden følgende måneder vil sagen overgå til inkasso, og alle udgifter i forbindelse hermed afholdes af skyldner.
Hvis det skyldige beløb stadig ikke bliver indbetalt vil familiens børn automatisk blive udmeldt af Friskolen/Børnehaven.


Priser fastsat af bestyrelsen november 2020, opdateres løbende.