Om skolen

Skolens historie

 

Køng Idrætsfriskole har sin rod i og udspringer fra Køng Idrætshøjskole. Køng Idrætsfriskole blev etableret august 2005. Idrætsfriskolen har således en væsentlig historie med i sin bagage samt højskolens tradition for aktivt medborgerskab, idræt, friluftsliv og sundhed. Alt sammen noget, der sætter sine  synlige aftryk i idrætsfriskolens ide og praksis.

 

1877

Køng Folkehøjskole startede i 1877 med gode og solide rødder i de grundtvigske tanker om liv og skole, og i traditionen om folke- og livsoplysning samt demokratisk dannelse. Køng Folkehøjskole blev til Køng Idrætshøjskole i vinteren 1977-1978 under mottoet: ”Idræt for alle”.

 

2004

Bestyrelsen ved Køng Idrætshøjskole inviterede i begyndelsen af december 2004 til arbejdet med at etablere Køng Idrætsfriskole. På det første informationsmøde den 18. december 2004 blev der etableret en initiativgruppe blandt de fremmødte forældre og interesserede. Denne gruppe gik i gang  med etableringen af Køng Idrætsfriskole.

 

2005

Ved en ekstraordinær generalforsamling i januar 2005 blev Køng Idrætsfriskole en realitet. De første skridt blev taget med anmeldelse om oprettelse til Undervisningsministeriet, ligesom også det blev meddelt den daværende Glamsbjerg Kommune. Der blev udarbejdet et detaljeret budget, ligesom nøje overvejelser om bygningernes indretning og miljø. Der blev ansat en pædagogisk afdelingsleder og friskolelærere, som straks gik i gang med at konkretisere ideerne om Køng Idrætsfriskole.

 

Alle glædede sig til at komme i gang med at realisere drømmene og ideerne om en rigtig god friskole, hvor værdierne og praksis for Køng Idrætshøjskole bliver synlige også i Køng Idrætsfriskole.

Men en friskole kommer ikke bare af sig selv–vi var derfor rigtig glade for al den hjælp vi blandt andet fik fra vores opbakkende forældregruppe.

 

Den 30. april 2005 blev der ved skolens generalforsamling valgt forældre til bestyrelsen, og dermed var idrætsfriskolen med i den daglige ledelse af Køng Idrætshøjskole og Køng Idrætsfriskole.

 

I løbet af foråret var der indskrivning og den 10. august åbnede Køng Idrætsfriskole med 37 børn på Fåborgvej 18.

 

2009

I oktober 2009 gik skolen konkurs, og friskolens forældrene besluttede på et hastigt indkaldt møde tirsdag den 29. september 2009 at overtage undervisningen, mens de samtidig forespurgte i Undervisningsministeriet om muligheden for at fortsætte idrætsfriskolen under konkurs.

 

Forældrene spurgte sig til råds hos politikere, embedsmænd, advokater, Dansk Friskoleforening og andre, og fredag den 9. oktober kunne det meddeles forældrene, at Undervisningsministeriet havde udspaltet Køng Idrætsfriskole fra den konkursramte institution. En ny bestyrelse og nye vedtægter blev godkendt, ansættelse af personale og modtagelse af tilskud betød, at der mandag den 19. oktober igen var normal hverdag på Køng Idrætsfriskole.

 

2010

Idrætsfriskolen købte de gamle højskolebygninger på Fåborgvej 15 i det tidlige forår 2010, og i løbet af sommeren 2010 blev der bygget om, så vi rådede over 5 helt nye og store klasselokaler, samt yderligere 3 klasselokaler. Med adgang til idrætshallen, egen gymnastiksal og gode faciliteter var Idrætsfriskolen derfor klar med nye rammer til at lave god skole for alle børn.

 

2013

I foråret 2013 stod et nyetableret fysiklokale klar til brug. Det blev etableret i det “gamle Møllehus” i gården ved “Hytten”.

 

2014

I juli 2014 startede et nybyggeri at to nye klasselokaler samt renovering af spisesal og køkken.

I november 2014 stod  yderligere to klasselokaler i forlængelse af spisesalen klar til brug. Desuden blev der udarbejdet en skitse for udearealet, så dette også ville kunne rumme faciliteter og læringsrum for den daglige undervisning.

 

2016

“Hytten” brændte ned først i 2015 og stod færdigt genopbygget i januar 2016. “Hytten” blev omdøbt til “Fugl Fønix” og blev indrettet med musiklokale på 1. sal og et billedkunstlokale i stuen.

 

2017

I januar 2017 fusionerede Køng Idrætsfriskole og Køng Idrætsvuggestue og Børnehave, der siden 2010 har haft til huse i friskolens oprindelige lokaler på Fåborgvej 18. Vi blev til een institution med fælles ledelse og samarbejde på tværs af Fåborgvej.

 

Drømmen om at optimere vores friluftsplads med et bålhus, et udekøkken, et væksthus m.m. bliver til virkelighed. Projektet fik  263.000 kroner i støtte fra udlodningsmidler til friluftsliv fra Friluftsrådet. Det er meget glædeligt, og der bliver arbejdet videre med selve etableringen med påbegyndelse i efteråret 2018.