Naturfag

På Køng Idrætsfriskole undervises der i Naturfag i Storegruppen.

Naturfag er en sammentænkning af fagene Biologi, Fysik/kemi og Geografi. Fagene har hver deres genstandsfelt, men deler den naturvidenskabelige tænkemåde og –metode. Med dette fælles udgangspunkt skal Naturfag etablere en grundlæggende naturvidenskabelig forståelse, tænkemåde og dannelse. De naturvidenskabelige fag bliver berørt enkeltvis og sammen, og undervisningen vil være en vekslen mellem teori og praksis. 

Vi tilrettelægger og evaluerer undervisningen i alle ovennævte fag efter undervisningsministeriets "Fælles mål".