Mellemgruppen

Mellemgruppen (4. - 6.- klasse)  bor på skolens mellemtrin, 1. salen, hvor vi har vi to sammenhængende lokaler med vores læringstrappe i midten.

I Mellemgruppen:

  • har vi en fast struktur, hvor alle mødes på trappen, når dagen begynder og ofte ved slutningen igen. Derefter arbejder vi på fleksible hold alt efter vores faglige læringsforudsætninger – oftest med tre voksne.
  • implementerer vi humor, leg og idræt i hele vore tilgang til læring.
  • har vi gruppemøder, hvor vi hele tiden arbejder med fællesskabets trivsel og på at gøre hinanden gode. Der lægges en stor vægt på fællesskabet, da det sociale liv er gruppens hjerte og væsentligt for den enkeltes trivsel.
  • arbejder vi i google-drev og bliver IT-hajer.
  • arbejder vi tværfagligt i temaer mellem fagene Dansk, Historie og Kristendom i faget, vi kalder Kulturfag.
  • har vi Friluftsliv, der udgør Natur/teknologi faget og har en klar udeskoleprofil.
  • har vi Håndværk, hvor Musik, Medie og Billedkunst indgår.
  • arbejder vi med det brede sundhedsbegreb omkring fysisk, mental og socialt velvære med emner i faget Sundhedsfag, der rummer; krop, bevægelse, psykologi, seksualundervisning, madkundskab, kost og livsstil.
  • indgår vi også på lige fod med resten af skolen i hverdagsrutiner i frikvartererne, til fællessamling, spisning, emneuger og i idræt – og ofte i vores ”Køng–familie-gruppe”. Dette skaber en fælles historie og referenceramme for alle elever, og der opstår venskaber på tværs af alder.
  • arbejder vi ind imellem med hjemmeopgaver for at træne allerede lært stof og som forberedelse til undervisningen.

      … og meget mere!

 

Har du lyst til at komme på besøg, for at se hvad vi laver, er du meget velkommen!