Mellemgruppe Kulturfag

I Mellemgruppen indeholder Kulturfag fagene Dansk, Kristendom og Historie. 

Vi har temabaseret undervisning fælles for hele 4.-6. kl. Her er der en høj grad af differentiering. Herudover er der holdundervisning, hvor eleverne undervises i forskellige faglige discipliner alt efter deres niveau. 

Vi arbejder i en 3 årig cyklus. Se denne her: Kulturfag Mellemgruppen