Matematik

På Køng Idrætsfriskole tilrettelægges og evalueres undervisningen i Matematik efter undervisningsministeriets "Fælles mål".

Eksempler på årsplaner kan ses her: LillegruppeMellemgruppe og Storegruppe