Lillegruppen

Lillegruppen bor i stueplanet på skolen, hvor vi har to nye lokaler og en gammel hyggelig skolestue at boltre os i. Ofte er vi ude i naturen rundt om skolen og på ture ud af huset.

 

I Lillegruppen:

  • arbejder vi med skolens rytme i trygge rammer, og der lægges vægt på fællesskabet, da det sociale liv er Lillegruppens hjerte og væsentligt for den enkeltes trivsel.
  • implementerer vi leg og idræt i hele vores tilgang til læring.
  • har vi hele tiden øje for, at der er stor forskel på, hvor meget der er plads til af nyt, alt efter om man er Børnehave-. eller 3. klasser, således vi kan styrke den enkelte ud fra deres særlige lærings- og udviklingsforudsætninger.
  • skaber vi en glidende overgang fra skoledelen til SFO. Her differentieres gruppen alt efter, hvem der har behov for mere legetid og hvem, der stadig kan klø på med undervisning.
  • arbejdes der i emner tværfagligt og kreativt, hvorfor fagtimerne af lærerne kan placeres anderledes alt efter emne.
  • bygger vi undervisningen på de mange erfaringer, børnene har med sig ind i skolelivet. Vi tilrettelægger undervisningen, så børnene også altid arbejder praktisk med de faglige emner.
  • har vi  udeskoledag, hvor vi arbejder med vores emner og med idræt, leg og bevægelse. Her er vi ude i al slags vejr og tager ofte på tur og undersøger, sanser, eksperimenterer og blive fortrolige med naturen.
  • indgår vi også på lige fod med resten af skolen i hverdagsrutiner i frikvartererne, til morgensang, spisning, emneuger og i idræt – og ofte i vores ”Køng –familie-gruppe”. Dette skaber en fælles historie og referenceramme for alle elever, og der opstår venskaber på tværs af alder.
  • har vi klassemøder, hvor vi hele tiden arbejder med fællesskabets trivsel og på at gøre hinanden gode og fx etablerer udviklende legerelationer til glæde for alle.

      … og meget mere!

 

Har du lyst til at komme på besøg, for at se hvad vi laver, er du meget velkommen!