Storegruppe Kulturfag

I Storegruppen arbejdes der i Kulturfag både i de enkelte fag, samt på tværs af de humanistiske fag Dansk, Historie, Kristendom og Samfundsfag.

I Dansk arbejdes der både med: 

 • Læsning som:
  • Hvilke læsestrategier der er mest hensigtsmæssige
  • Træne læsehastigheden, således at der læses sikkert og hurtigt, herunder kendskab til de fem læseforståelsesstrategier, anvendelse af de fem strategier, Refleksion over, hvornår og hvordan det er mest hensigtsmæssigt at bruge de fem strategier.
  • Forståelse af det læste
  • Huske det læste 
 • Fremstilling som:
  • Skriftlig fremstilling
  • Mundtlige fremlæggelser, med multimodale og kreative udtryk, dog i en form, der passer til genren
  • Fortolkning af en variation af tekster og andre former for danskfaglige udtryk som: 
  • At kunne forholde sig til det historiske, egen og andres kultur, identitet og sprog gennem analyse af sproglige virkemidler, genkende symboler, relatere og perspektivere i både det skønlitterærer til det samfundsmæssige tendenser
 • Kommunikation som:
  • Vide, forstå og anvende fagord, viden om multimodale udtryk
  • Analysere og vurdere multimodale udtryk i forhold til modtager, samt egen og andres udtryk.
  • Udarbejde egen fremlæggelse og produktion med forskellige multimodale udtryk
  • Refleksion i kommunikation i både komplekse formelle og sociale situationer

 

Se eksempler på årsplaner her: 8. klasse og 9. klasse