Kulturfag

På Køng Idrætsfriskole har vi Kulturfag i Mellem- og Storegruppen. 

I Mellemgruppen indgår fagene: Dansk, Historie og Kristendomskundskab.

I Storegruppen indgår fagene: Dansk, Historie, Kristendomskundskab og Samfundsfag

Vi tilrettelægger og evaluerer undervisningen i alle ovennævte fag efter undervisningsministeriets "Fælles mål".