Kulturfag

 

Undervisning - Kulturfag

 

På Køng Idrætsfriskole undervises der i Kulturfag i mellem- og storegruppen. 

 

Mellemgruppen

I mellemgruppen arbejdes der i Kulturfag tværfagligt mellem fagene dansk, historie, livsoplysning og kristendom. Det er lærerens ansvar at fordele fag og emner, så de står mål med undervisningsministeriets "Fælles mål". 

 

I mellemgruppen tilstræbes det at lave en tre-årig cyklus, hvor børnene i 4.-6. klasse bliver introduceret for forskellige tværfaglige emner i de pågældende fag. Se link til årsplan nedenfor. 

 

For at strukturere elevernes skema, tilstræbes det, at en ugentlig lektion indeholder “rugbrøds-arbejde” - altså fast træning i det dansk tekniske; læsning, stavning og skrivning. 

 

Storegruppen

I storegruppen arbejdes der i Kulturfag både i de enkelte fag, samt på tværs af de humanistiske fag dansk, historie, kristendom og samfundsfag. Det er lærerens ansvar at fordele fag og emner, så de står mål med undervisningsministeriets "Fælles mål". Se link til årsplaner nedenfor. 

 

I dansk arbejdes der med både med: 

 • Læsning som:

  • Hvilke læsestrategier der er mest hensigtsmæssige

  • Træne læsehastigheden, således at der læses sikkert og hurtigt, herunder kendskab til de fem læseforståelsesstrategier, anvendelse af de fem strategier, Refleksion over, hvornår og hvordan det er mest hensigtsmæssigt at bruge de fem strategier.

  • Forståelse af det læste

  • Huske det læste 

 • Fremstilling som:

  • Skriftlig fremstilling

  • Mundtlige fremlæggelser, med multimodale og kreative udtryk, dog i en form, der passer til genren

 • Fortolkning af en variation af tekster og andre former for danskfaglige udtryk som: 

  • At kunne forholde sig til det historiske, egen og andres kultur, identitet og sprog gennem analyse af sproglige virkemidler, genkende symboler, relatere og perspektivere i både det skønlitterærer til det samfundsmæssige tendenser

 • Kommunikation som:

  • Vide, forstå og anvende fagord, viden om multimodale udtryk

  • Analysere og vurdere multimodale udtryk i forhold til modtager, samt egen og andres udtryk.

  • Udarbejde egen fremlæggelse og produktion med forskellige multimodale udtryk

  • Refleksion i kommunikation i både komplekse formelle og sociale situationer