IT i undervisningen

På Køng Idrætsfriskole starter børnene i det små i 3. klasse med at få IT integreret i undervisningen. I mellemgruppen og storegruppen er det en fast del af skolehverdagen.

Køng Idrætsfriskole har valgt at sætte fokus på IT i undervisningen, fordi vi gennem forskellige læringsportaler hele tiden er ajourført med de nyeste læringsmidler. Det er desuden væsentligt for os, i denne teknologiske tidsalder, at klæde vores elever ordentligt på i deres brug af IT - både i skolen og i deres private sfære. De får derfor på en gang faglig viden samt indsigt i, hvordan de kritisk og konstruktivt kan forholde sig til brugen af IT.  

Alle elever på skolen har en Google/Køng-konto, hvor størstedelen af undervisningen - for mellemgruppen og storegruppen - foregår, ligesom vi også arbejder med diverse undervisningsforløb online. Bogsystemer er udelukkende forbeholdt begynderundervisningen i sprogfagene tysk og engelsk.

Mellem- og storegruppen skal medbringe eget IT-udstyr til al undervisning. For mellemgruppen er mindstekravet en Tablet/iPad, men gerne en PC/Cromebook. I storegruppen skal alle elever medbringe en PC/Cromebook.