Historie

Køng Idrætsfriskoles Historie

Køng Idrætsfriskole har sin rod og udspringer fra Køng Idrætshøjskole, og blev etableret august 2005.


Køng Idrætshøjskole startede i 1877 med gode og solide rødder i de grundtvigske tanker om liv og skole, og i traditionen om folke- og livsoplysning samt demokratisk dannelse. Køng Folkehøjskole blev til en idrætshøjskole i vinteren 1977-1978 under mottoet: ”Idræt for alle”.

Oktober 2009 gik idrætshøjskolen konkurs, hvorefter idrætsfriskolen blev udspaltet til en selvejende institution. Idrætsfriskolen har således en væsentlig historie med i sin bagage, og højskolens tradition for aktivt medborgerskab, idræt, friluftsliv og sundhed, og som alle er synlige aftryk i idrætsfriskolens ide og praksis.


Idrætsfriskolen købte de gamle højskolebygninger i det tidlige forår 2010, og i løbet af sommeren 2010 blev der bygget om så vi nu råder over 5 helt nye og store klasselokaler, samt yderligere 3 klasselokaler. Med adgang til idrætshallen, egen gymnastiksal og gode faciliteter er Idrætsfriskolen derfor klar til at lave god skole for alle børn.

 

Juli 2014 startede nybyggeri at to nye klasselokaler samt renovering af spisesal og køkken.

 

I november 2014 stod  yderligere to klasselokaler i forlængelse af spisesalen klar til brug. Desuden blev der udarbejdet en skitse for udearealet, så dette også ville kunne rumme faciliteter og læringsrum for den daglige undervisning.

 

2016

“Hytten” brændte ned først i 2015 og stod færdigt genopbygget i januar 2016. “Hytten” blev omdøbt til “Fugl Fønix” og blev indrettet med musiklokale på 1. sal og et billedkunstlokale i stuen.

 

2017

I januar 2017 fusionerede Køng Idrætsfriskole og Køng Idrætsvuggestue og Børnehave, der siden 2010 har haft til huse i friskolens oprindelige lokaler på Fåborgvej 18. Vi blev til een institution med fælles ledelse og samarbejde på tværs af Fåborgvej.

 

Drømmen om at optimere vores friluftsplads med et bålhus, et udekøkken, et væksthus m.m. bliver til virkelighed. Projektet fik  263.000 kroner i støtte fra udlodningsmidler til friluftsliv fra Friluftsrådet. Friluftspladsen blev taget i brug i 2019.