Håndværk

På Køng Idrætsfriskole er Håndværk et fag som eleverne har i Mellemgruppen. Faget inddrages også tværfagligt og kan optræde i emne/temauger for skolen fra Bh.kl. til 9.kl.

Håndværk dækker over fagene Håndværk og design, Madkundskab, Medier, Musik, Billedkunst og Sløjd. 

Håndværk er et fag, som tager udgangspunkt i et valgt materiale og derud af skabes der ting/brugsting, som eleverne kan tage med sig hjem og bruge. Målet er i første omgang at få afprøvet forskellige teknikker og derefter forsøge at lave sine egne små ”kunstværker”. Målet er også at få eleverne til at opleve den særlige tilfredsstillelse der er,  ved at kunne skabe noget med sine hænder.
Der stræbes efter at lave et inspirerende miljø, som kan stimulere eleverne til at skabe og udtrykke sig efter deres fantasi, følelser og forstand.