Geografi

På Køng Idrætsfriskole er faget Geografi en del af faget Naturfag i Storegruppen. 

Se denne fane for mere information.