Friluftsliv

Friluftsliv er at kunne klare sig derude i naturen. At være varm, tør og mæt og få de gode oplevelser tæt på naturen. Det er i høj grad samværet og oplevelsen der er i centrum for aktiviteterne. 

Køng Idrætsfriskole råder over en friluftsplads med køkkenhave, bålsted, bålhus, udekøkken, to sheltere og et væksthus.

Lillegruppen har en ugentlig udeskoledag, hvor al undervisning foregår med omdrejningspunkt ude i naturen, både ved skolens bålplads, men også ude i nærområdet ved skov og vand.  I Lillegruppen inddrages dele af Natur- og teknologifaget både i Friluftsliv og i vores Temamoduler.

Mellemgruppen har Friluftsliv en halv dag om ugen. Her bruges de samme rammer som i Lillegruppen. Men i Mellemgruppen er der lavet en 3-årig undervisningsplan der også inddrager Natur- og teknologifagets Fællesmål. Derfor er det ikke alle undervisningslektioner der foregår ude i naturen, men der vil også være perioder med eksempelvis forsøg, faglig læsning og naturfaglige undersøgelser.

I løbet af et skoleår vil der desuden være emneuger og lejrture, både for Lillegruppen og Mellemgruppen, hvor friluftslivet indgår som et væsentligt element. 

 

For os er friluftsliv:

  • Oplevelser med natur gennem leg, sansning og andre aktiviteter – bål, orienteringsløb, vandreture, fisketure, svampeture m.v.
  • Nysgerrig iagttagelse af naturfænomener gennem ture i nærområdet. Der bliver studeret i skov, i åen, ved kysten og i haven. Vi har desuden en dejlig køkkenhave, hvor vi ser bær, urter og grøntsager gro sig store til spisning. 
  • Biologiske undersøgelser og studier i naturens underværker.
  • Geografiens forklaringer på vejret og landskabet. 
  • Håndværk, der bliver integreret i faget gennem grøn sløjd aktiviteter, hornsmykker, tinstøbning og hvad vi ellers finder på.


     

 

Se eksempler på årplaner her: Lillegruppe og Mellemgruppe