Biologi

På Køng Idrætsfriskole er faget Biologi en del af faget Naturfag i Storegruppen. 

Se denne fane for mere information.