Billedkunst som valg-og eksamensfag

Alle elever i 8. klasse skal fra skoleåret 2020/2021 aflægge prøve i et af de toårige praktiske/musiske valgfag.
Resultatet vil blive en del af elevens karaktergennemsnit for afgangseksamen, når de forlader skolen efter 9. klasse.

På Køng idrætsfriskole er det muligt at vælge billedkunst som sit valg- og eksamensfag fra skoleåret 2020/2012.

I valgfaget billedkunst er der fokus på billedfremstilling, billedanalyse og billedkommunikation.
Der lægges op til en alsidig udvikling hos eleverne, da de skiftevis arbejder praktisk, analytisk og kommunikerende i den samme fremstillingsproces. 

I valgfaget billedkunst i 7.-8. årgang trækker eleverne på deres erfaringer fra billedkunst i Lille- og Mellemgruppen. Eleverne har således et grundlæggende fundament, som giver dem et godt afsæt ift. at foretage forskellige valg i deres billedprojekter. I såvel skitsearbejde som eksperimenter arbejdes der med at udvikle idéerne med billedprojekterne. 

Det praktiske arbejde giver eleverne tillid til egne færdigheder, og eleverne styrkes i både selvstændigt arbejde og samarbejde. Udtryksformerne er mangfoldige, fx tegning, maleri, skulptur, arkitektur, grafiske og digitale billeder samt video.

Udtryksformerne kan deles op i plane, rumlige og digitale billeder.