Børnehaveklasse

Børnehaveklassen er en del af skolens Lillegruppe, og er i et lokale for sig selv i de første par dage af skoleåret. Efter de første par dage, vil de dele lokalet med 1. klasse.

De skal lære at gå i skole og blive trygge ved alt det, som de møder i løbet af deres skoledag: 

- fællestimer med resten af Lillegruppen

- fællessamlinger med hele skolen

- spisning

- luftepauser og frikvarter

- skolens regler 

- og lignende.

 

Det er vigtigt med tid og tryghed til at lære disse rutiner.

Børnehaveklassens undervisning er sammenlignelig med undervisningen af de efterfølgende klassetrin.
Dagen er opdelt i fag med lærer fra Lillegruppen, dog med èn primær voksen i starten.

Det er vigtigt at opbygge og skabe et godt fællesskab i gruppen, med gode sociale relationer børnene i
mellem. Det giver et godt fundament og grundlag for en god klasse, som i tryghed med hinanden kan
modtage læring.

Leg
Leg er et centralt element i Børnehaveklassen. Børnene får en legende tilgang til det at lære nyt, for det er der, de er! Undervisningen skal udvikle dem til at have lyst og motivation til at lære nye ting. Vi skal pirre til deres nysgerrighed og være opmærksomme på, at børn lærer på forskellige måder. Derfor inddrages sanserne i høj grad med sang, musik, dans, tegne, male, bygge, konstruere, lave forsøg og undersøge ting. Naturen danner ofte rammen. Den frie leg, hvor de selv organiserer, samarbejder, bruger deres kompetencer og prøver tingene af, er også vigtig. Her får fantasien lov at blomstre og rollelegen kommer i spil.

Sprog og bogstaver
Sproglig opmærksomhed starter fra 1.skoledag og er højt prioriteret gennem rim og remser, højtlæsning, eventyr, sange og navnelege og børnenes egne fortællinger. Legeskrivning og børnestavning bliver naturligt inddraget ved tegninger og billeder, børnene selv laver.  
Bogstavindlæringen starter i løbet af efteråret og er præget af musik, leg, bevægelse og kreativitet. Senere på året bliver der arbejdet i danskbøger med skrivning, lydering og genkendelse af bogstaverne. Leg og lydglidning af små, korte lydrette ord og begyndende læsning går i gang.

Fælles undervisning med resten af Lillegruppen (1.-3. kl.)
Her kredser undervisningen om fælles emner i løbet af årets højtider og årstider med en fortællende og praktisk/musisk tilgang. Eks. på andre fælles emner - teater, miniby, universet, skovens dyr, nordisk mytologi osv. Idræt og udeskoledagene er også fælles for hele gruppen.

Det sociale
Samvær og samarbejde øves hver dag med at skulle lytte, vente på tur, fokusere og fordybe sig, arbejdsro, fælles praktiske opgaver, dukseordning, klasseregler, konfliktløsning, lære at valg har konsekvenser, at vi er forskellige.

Når et barn har fødselsdag, sættes flaget frem og der gives en fælles gave, som børnene og forældrene køber ind på skift. Hvis barnet ønsker at holde fødselsdag derhjemme i skoletiden, kan det aftales med læreren. De sociale relationer bliver styrket når børnene oplever hinandens hjem og det giver anledning til at lave legeaftaler udenfor skoletiden. 

100 dagsfesten foregår den dag børnene har gået i skole i 100 dage. Fra skolestart sætter børnene på skift hver dag et tal på tavlen og der tælles op til 100 dagen. Denne dag planlægger og tager børnene selv ting med til festen, i samråd med læreren. Læreren planlægger forskellige aktiviteter hvor 100 tallet indgår. 
I starten af året  får hvert barn et hjemmebesøg af to lærere fra Lillegruppen. Besøget skal skabe tryghed mellem hjem og skole. Barnet viser sit værelse/kæledyr/legesager og der bliver talt om barnets skolestart i trygge omgivelser. Besøget er første skole/hjemsamtale.