2.-3. klasse

Gruppen og hverdagen


Vores lokale og fællesskab i klassen:

2. og 3. klasse er en del af skolens Lillegruppe. De er i et lokale for sig selv. 
Lokalet er indrettet med en fælles ”læringstrappe”. Læringstrappen er samlingspunktet for de fælles morgenrutiner, undervisningen, sang og meget andet. Eleverne har derudover deres egen individuelle plads, hvor der kan arbejdes enten i små grupper eller individuelt.
På læringstrappen har alle eleverne fælles fokus op mod tavlen, og der bliver derfor skabt et trygt og opmærksomt rum, hvor alle er aktive lyttende. Her er der respekt for den der har ordet og der er plads til elevernes input til det der er i fokus.
Det er vigtigt for os at skabe et godt fællesskab i gruppen, med sociale relationer børnene imellem. Det giver et godt fundament og grundlag for en god klasse, som i tryghed med hinanden kan modtage læring

Vores dagligdag og fag:

Hver morgen starter på læringstrappen med gennemgang af dagens skema og navneopråb. Herefter er der undervisning ifølge gruppens skema.

Rent praktisk:
I Dansk, Engelsk og Matematik er eleverne delt ud på klasserne og er hver for sig. 
Idræt og Friluftsliv er sammen med resten af lillegruppen.
Der følges fast ugentligt skema med disse fag.
Fagene: Kristendom og Historie køres i perioder i faget ”Kulturfag”. Billedkunst tilgodeses i modulet Tema.
Musik dækkes i perioder i et dansk-modul, da det dækkes af samme lærer.
Tema er et modul, hvor der udover det kreative er plads til fordybelse i årets overordnede emne. 

Didaktisk:
Der tilstræbes at undervisningsdifferentiere i fagene, således at den enkelte eleven kan blive udfordret på det niveau der passer til eleven. Der er derfor mulighed for at følge en anden ”klasse” i enkelte fag, end den eleven er tilknyttet. 
Undervisningen skal udvikle dem til at have lyst og motivation til at lære nye ting.