1. klasse

1. klasse er en del af skolens Lillegruppe, og er i et lokale for sig selv i de første par dage i skoleåret, for at finde tilbage til skoledagen og klassen. Efter de første par dage, vil de dele lokalet med børnehaveklassen.

De skal fortsat lære at gå i skole og blive trygge ved alt det, som de møder i løbet af deres skoledag: 

  • fællestimer med resten af Lillegruppen
  • fællessamlinger med hele skolen
  • spisning
  • luftepauser og frikvarter
  • skolens regler 
  • og lignende 

Det er vigtigt med tid og tryghed til at lære disse rutiner.

1.klasses undervisning er sammenlignelig med undervisningen af de efterfølgende klassetrin.
Dagen er opdelt i fag med lærer fra Lillegruppen, dog med èn primær voksen i starten.
Det er vigtigt at opbygge og skabe et godt fællesskab i gruppen, med gode sociale relationer børnene imellem. Det giver et godt fundament og grundlag for en god klasse, som i tryghed med hinanden kan modtage læring.

Leg er stadig et centralt element i 1. klasse. En legende tilgang til det at lære nyt, for det er der de er!
Undervisningen skal udvikle dem til at have lyst og motivation til at lære nye ting. Vi skal pirre til deres nysgerrighed og være opmærksomme på, at børn lærer på forskellige måder. Derfor inddrages sanserne i høj grad med sang, musik, dans, tegne, male, bygge, konstruere, lave forsøg og undersøge ting. Naturen danner ofte rammen. Den frie leg, hvor de selv organisere, samarbejder, bruger deres kompetencer og prøver tingene af er også vigtig. Her får fantasien lov at blomstre og rollelegen kommer i spil.

Den sproglige opmærksomhed fortsætter og er højt prioriteret gennem rim og remser, højtlæsning, eventyr, sange og navnelege og børnenes egne fortællinger. Legeskrivning og børnestavning bliver naturligt inddraget ved tegninger og billeder børnene selv laver.

Skrivning af små ord og arbejde med de 120 mest brugte ord starter i løbet af efteråret og er præget af musik, leg, bevægelse og kreativitet. I løbet af året bliver der arbejdet i danskbøger med skrivning, lydering og genkendelse af bogstaverne og ord. Leg og lydglidning af lydrette ord og læsningen er her i gang. Små letlæsningsbøger kan de nu begynde at læse i.

Nordisk mytologi og bibelhistorie bliver fortalt eller læst som højtlæsning i løbet af hele året.
I de fælles lektioner med resten af Lillegruppen (2.-3.kl), kredser undervisningen om fælles emner i løbet af årets højtider og årstider med en fortællende og praktisk/musisk tilgang. Eks. på andre fælles emner - teater, miniby, universet, skovens dyr, nordisk mytologi osv. Idræt og udeskoledagene kan også være fælles for hele gruppen.
Samvær og samarbejde øves hver dag med at skulle lytte, vente på tur, fokusere og fordybe sig, arbejdsro, fælles praktiske opgaver, dukseordning, klasseregler, konfliktløsning, lære at valg har konsekvenser, at vi er forskellige.

Når et barn har fødselsdag, sættes flaget frem og der gives en fælles gave, som børnene og forældrene køber ind på skift. Man må gerne have noget med til at dele ud på sin fødselsdag, blot at der er til alle i Lillegruppen, eller som minimum til børnehaveklassen og 1. klasse.
Hvis barnet ønsker at holde fødselsdag derhjemme i skoletiden, kan det aftales med læreren. De sociale relationer bliver styrket når børnene oplever hinandens hjem og det giver anledning til at lave legeaftaler udenfor skoletiden.